PHỤ KIỆN SHISHA

Chuyên cung cấp bình Shisha,phụ kiện shisha

PHỤ KIỆN SHISHA
GIOĂNG VÒI
Giá : 3,000 VNĐ
ĐẾ BÌNH LỚN
Giá : 600 VNĐ
KALOUD & CHÉN SILICON
Giá : 500,000 VNĐ
VÒI NHỰA
Giá : 100,000 VNĐ
GIỎ ĐỰNG THAN
Giá : 100,000 VNĐ
GIẤY BẠC
Giá : 50,000 VNĐ
ĐĨA THAN
Giá : 150,000 VNĐ
CHỤP THAN
Giá : 160,000 VNĐ
BÌNH THỦY TINH SIDE L
Giá : 450,000 VNĐ
BÌNH THỦY TINH SIDE XL
Giá : 650,000 VNĐ
BẬT LỬA KHÒ
Giá : 200,000 VNĐ
GIOĂNG CỔ BÌNH
Giá : 50,000 VNĐ
VÒI VIP
Giá : 250,000 VNĐ
VÒI DA BEO
Giá : 150,000 VNĐ
CHÉN NÚM CHỐNG KHÉ
Giá : 150,000 VNĐ
KẸP THAN
Giá : 50,000 VNĐ
ĐẦU HÚT LANH
Giá : 150,000 VNĐ
CHÉN ĐỰNG THUỐC
Giá : 50,000 VNĐ